Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Szukaj

Regulamin

Regulamin >>

I. Definicje

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko, miejscowość, ulicę, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy

 2. Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową

 5. Polityka - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem metalstories.pl/polityka-prywatnosci

 6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://metalstories.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 7. Sprzedawca- TOMASZ PTB sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 29/31, 95-100 Zgierz, NIP 732-219-64-49.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

 2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 3. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

 4. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu trzeciego poniżej, w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 5. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

 6. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

  III. Produkty oferowane w Sklepie

 1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie oferowane przedmioty są wytwarzane przez Sprzedającego oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

 3. Produkty dostępne w Sklepie są wykonywane ręcznie. Z tego względu poszczególne egzemplarze mogą się od siebie nieznacznie różnić. Drewno jest elementem naturalnym i jego struktura może się różnić od prezentowanego na zdjęciu produktu. Faktura granitu jest niepowtarzalna, struktura powierzchni może się nieznacznie różnić od prezentowanego na zdjęciu produktu.
 4.  IV.Założenie Konta w Sklepie. 

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć odpowiedni przycisk znajdujący się w górnej części każdej podstrony Sklepu, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji.
 2. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.
 3. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 4. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień i podglądu historii zamówień. Klient może także usunąć Konto korzystając z odpowiedniej opcji.

   V. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia.

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia są przyjmowane:
  a) przez stronę:www.metalstories.pl poprzez aplikację „koszyk”, gdzie Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje zamawiane towary i wybiera formę płatności,
  b) za pomocą e-mail pod adresem:kontakt.metalstories@gmail.com
 4. W przypadku składania zamówienia poprzez aplikację „koszyk” Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po przesłaniu przez Kupującego informacji o zamówieniu Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail warunki sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej wartości zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT).
 6. Aby Sprzedający mógł określić wysokość opłaty za transport zamówionych produktów, Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres dostawy towaru.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego i liczony jest w dniach roboczych.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).
 10. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wyprodukować, przygotować do wysyłki i dostarczyć zamówionych produktów w określonym w zamówieniu terminie, wówczas jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klienta i uzgodnienia z nim nowego terminu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania umowy.

 VI. Dostawa i płatności.

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew elektroniczny oraz szybkie przelewy internetowe.

W naszym sklepie szybkie przelewy internetowe są obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

Przy płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego.

 1. Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

 2. Dostawa realizowana jest na terenie Polski w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.
 3. Koszty transportu ponosi Kupujący.
 4. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:

a)odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego (po wcześniejszym ustaleniu)
b) przesyłka kurierska

c) transport własny sprzedającego (po wcześniejszym ustaleniu) Przy transporcie realizowanym przez Sprzedającego zamówiony produkt jest dostarczany pod wskazany adres (bez usługi wniesienia).

 1. Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.
 2. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 3. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Wszelkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedającego mają charakter nieprefabrykowany i należy uważać je za wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


  VIII.Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umową, należy zgłosić reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.metalstories@gmail.com. Reklamacja powinna również zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, dokładny opis wady.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Kupujący w odpowiedzi zwrotnej otrzyma dalsze informacje wynikające z procesu reklamacji.
 3. Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia przedmiotu powstałe w trakcie usługi dostawy produktu.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wolny od wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Kupującego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Kupującego.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia.
 2. Dane Kupującego wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Pełna informacja na temat danych osobowych znajduje się w zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie metalstories.pl

X. Zmiany Regulaminu

 

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego punktu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  a) wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem, udogodnień związanych z zawiązywaniem oraz rozwiązywaniem umowy
  b) zmiany profilu działalności przedsiębiorcy, zmiany danych adresowych przedsiębiorcy, zmiany nazwy firmy
  c) zmian sposobów dostawy lub płatności,
  d) modyfikacji ścieżki zakupowej,
  e) zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie metalstories.pl w zakładce Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2019r.

XI. Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedającego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów